Başlıkları göster

Sürücü Kusurlarının Tespiti
Kazalarda, adli mevzuat ve yargılama hükümleri saklı kalmak koşuluyla kazaya karışan sürücülerin kusuru oranları, olay bir bütün olarak kabul edilip, 100 ya da 8 tam puan esas alınarak, tek başına asli kusurlu olan taraf ile diğer trafik kural, kısıtlama, yasaklama ve talimatlarına uymayan arasında paylaştırılır.

14.03.2018 23:11