Başlıkları göster


75. rabbine inanmış ve sâlih ameller yaparak gelenlere de en yüksek dereceler vardır.
(bkz: taha suresi)

16.09.2012 13:07
Ve men ye’tihî mu’minen kad amiles sâlihâti fe ulâike lehumud derecâtul ulâ.

1. ve men : ve kim
2. ye`ti-hî : ona gelir
3. mu`minen : mü`min olarak
4. kad : olmuştu
5. amile es sâlihâti : salih ameller (nefs tezkiyesi)
6. fe : böylece, artık
7. ulâike : işte onlar
8. lehum : onlar için vardır
9. ed derecâtu : dereceler
10. el ulâ : yüksek
İmam İskender Ali Mihr : Ve kim salih ameller (nefs tezkiyesi) yapmışsa ve O`na (Allah`a) mü`min olarak gelirse o zaman işte onlar, onlar için yüksek dereceler vardır.
Diyanet İşleri : (75-76) Her kim de O’na salih ameller işlemiş bir mü’min olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin mükâfatıdır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve kim de inanmış ve iyi işlerde bulunmuş bir halde ona gelirse işte o çeşit kişileredir yüce dereceler.
Adem Uğur : Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak O`na varırsa, üstün dereceler işte sırf bunlar içindir.
Ahmed Hulusi : Kim de O`na iman ederek, imanın gereği uygulamalarla gelirse, işte onlar için en yüce dereceler vardır.
Ahmet Tekin : Kimler de, Rabbine, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirmiş, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlamış, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olmuş, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işlemiş mü’min-ler olarak gelirse, işte onlara da en yüce makamlar vardır.
Ahmet Varol : Kim de salih ameller işlemiş bir mü`min olarak gelirse işte onlar için yüksek dereceler vardır.
Ali Bulaç : "Kim Ona iman edip salih amellerde bulunarak Ona gelirse, işte onlar, onlar için de yüksek dereceler vardır."
Ali Fikri Yavuz : Kim de O’na, bir mümin olarak, salih ameller işlemiş olduğu halde varırsa, işte, onlara en yüksek dereceler var.
Bekir Sadak : (75-76) Rabbine inanmis ve yararli is yaparak gelenlere, iste onlara, en ustun dereceler, iclerinden irmaklar akan, icinde temelli kalacaklari Adn cennetleri vardir. Bu, arinanlarin mukafatidir.*
Celal Yıldırım : Kim de Rabbine mü`min olarak ve iyi yararlı amellerde bulunarak gelirse, işte onlar için en yüksek dereceler vardır.
Diyanet İşleri (eski) : (75-76) Rabbine inanmış ve yararlı iş yaparak gelenlere, işte onlara, en üstün dereceler, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları Adn cennetleri vardır. Bu, arınanların mükafatıdır.
Diyanet Vakfi : Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak O`na varırsa, üstün dereceler işte sırf bunlar içindir.
Edip Yüksel : İnanmış ve erdemli bir hayat sürmüş olarak O`na gelenler ise, yüksek dereceleri hakkederler:
Elmalılı Hamdi Yazır : Her kim de ona mü`min olarak salih ameller işlemiş bir halde varırsa işte onlara en yüksek dereceler var
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Her kim de mümin olarak ve yararlı işler yapmış bir halde varırsa, işte onlara en yüksek dereceler vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kim de ona bir mümin olarak salih ameller işlemiş olduğu halde varırsa, işte onlara en yüksek dereceler vardır.
Fizilal-il Kuran : Kim Rabbine, iyi ameller işlemiş bir mü`min olarak gelirse işte onlar için yüksek dereceler vardır.
Gültekin Onan : "Kim O`na salih ameller işlemiş bir inançlı olarak gelirse, işte onlar, onlar için de yüksek dereceler vardır."
Hasan Basri Çantay : «Kim de Ona îman etmiş, iyi iyi amel (ve hareket) lerde bulunmuş olarak gelirse işte onlar, onlar için de en yüksek dereceler»,
Hayrat Neşriyat : Kim de O’na gerçekten sâlih ameller işlemiş bir mü’min olarak gelirse, işte onlara da en üstün dereceler vardır.
İbni Kesir : Kim de O`na iman etmiş ve salih ameller işlemiş olarak gelirse; işte onlara en üstün dereceler vardır.
Muhammed Esed : Oysa, (Rabbinin huzuruna) dürüst ve erdemli davranışlar ile mümin olarak çıkan kimseye gelince, (öte dünyada) en yüksek makamlar işte böylelerinin olacaktır:
Ömer Nasuhi Bilmen : «Her kim de sâlih sâlih ameller işlemiş olduğu halde Ona mümin olarak gelirse işte onlar için en yüksek dereceler vardır.»
Ömer Öngüt : Rabbine inanmış ve sâlih ameller yaparak gelenlere de en yüksek dereceler vardır.
Şaban Piriş : Kim de mümin ve doğruları yapmış olarak gelirse, işte onlar için de en yüksek dereceler vardır.
Suat Yıldırım : Her kim de makbul ve güzel işler yapmış mümin olarak gelirse, onlara da pek yüksek mevkiler vardır.
Süleyman Ateş : Kim de iyi işler yapmış bir mümin olarak Ona gelirse, işte onlar için de yüksek dereceler vardır:
Tefhim-ul Kuran : «Kim de Ona iman edip salih amellerde bulunmuş olarak Ona gelirse, işte onlar, onlar için de yüksek dereceler vardır.»
Ümit Şimşek : Kim de mü`min olarak ve güzel işler yapmış halde gelirse, onlar için de yüksek mertebeler vardır:
Yaşar Nuri Öztürk : O`nun huzuruna, hayra ve barışa yönelik iyilikler üretmiş bir mümin olarak varana gelince, işte böyleleri için çok yüksek dereceler öngörülmüştür.
Bu ayet bir hidayet ayetidir, aşağıdaki meallerde ayetin sadece hidayet ile ilgili bölümü yer alıyor olabilir, dikkatinize sunarız.
Abdullah Aydın : Kim de O`na îmân etmiş, iyi işlerde bulunmuş olarak varırsa, işte onlara en yüksek dereceler vardır.
Ahmet Davudoğlu : Her kim de O`na, mü`min ve yararlı işler yapmış olduğu halde varırsa, işte onlara en yüksek dereceler vardır.
Ali Arslan : Kim iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak Ona (ölür de) varırsa, işte üstün dereceler onlar içindir.
Arif Pamuk : Her kim de ona, inanmış ve yararlı işler yapmış olduğu halde gelirse, onlara en yüksek dereceler vardır.
Ayntabî Mehmet Efendi : Kim de Rabbine îmân etmiş, salih ameller işlemiş olarak gelirse, onlar için yüksek dereceler vardır.
Bahaeddin Sağlam : Ve kim de iyi işler yapmış bir mü`min olarak Rabbinin huzuruna gelirse, işte onlar için de çok yüce dereceler vardır.
Diyanet Vakfı (1993) : Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak Ona varırsa, üstün dereceler işte sırf bunlar içindir.
Hasan Tahsin Feyizli : Kim de ona iyi işler yapmış bir mü`min olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : Rabbine inanmış ve yararlı iş yaparak gelenlere, işte onlara en üstün dereceler vardır.
Hüseyin Kaleli : “Kim de ona yararlı işler yapmış mü’min olarak gelirse, işte bunlar, kendileri için en yüksek dereceler vardır.”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : Kim de güzel işler yapmış bir mümin olarak Ona kavuşursa, yüksek dereceler işte onların hakkıdır.
Mustafa İslamoğlu : Ama kim de (sahibine) erdemli işler yaptıran bir iman ile kavuşursa, işte en yüce makamlar onların olacaktır.
Nedim Yılmaz : Kim de îmân etmiş ve salih amel işlemiş olarak Rabbine gelirse işte en yüksek dereceler yalnız onlarındır.
Ömer Rıza Doğrul : (75-76) Her kim (Allah`a) doğru dürüst işler işlemiş mü`min olarak gelirse, onlara en yüksek dereceler adn cennetleri vardır ki ağaçlarının altından ırmaklar akar. Orada daim kalırlar (kendilerini günahtan) temizleyenlerin mükâfatı budur.
Talat Koçyiğit : Kim de Ona iyi amel işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte böyleleri için en yüksek dereceler vardır.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : Rabbine, mü`min olarak salih ameller işlemiş olduğu halde kim varırsa, onlara en yüksek dereceler vardır.
Bir Heyet : Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak Ona varırsa, üstün dereceler işte sırf bunlar içindir.

09.10.2012 16:06
önceki ayet:
(bkz: taha suresi 74)

sonraki ayet:
(bkz: taha suresi 76)

16.04.2013 23:32