Başlıkları göster

reversal learning - tersini öğrenme
katılımcının iki uyarıcıdan birine tepkide bulunmayı öğrenmesinin ardından doğru tepkinin değiştirilmesi; katılımcının, bu defa da, daha önce doğru olmayan diğer uyarıcıya tepkide bulunmayı öğrenmesi.

20.02.2018 14:34
"tersine öğrenme"

04.03.2018 15:44