Başlıkları göster

İngilizce-Türkçe çeviri
baştanbaşa, tepeden tırnağa, inceden inceye.
a thorough search.
titiz, çok dikkatli.
a thorough researcher/worker. to be thorough in one's work.
tam, mükemmel, noksansız, kusursuz, dört başı mamur.
a thorough checkup. a thorough enjoyment.
koyu, yaman, müthiş, su katılmadık.
a thorough rascal. a thorough Frenchman.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
be thorough in one's work işini mükemmel yapmak Fiil
be thorough in one's work işinımükemmel yapmak Fiil
be thorough in one's work işini tam yapmak Fiil
thorough brace (atlı arabalarda) bağlama kayışı.
thorough command of a language dile tam vakıf olma
thorough going köklü
thorough inquiry tam tahkikat
thorough knowledge tam bilgi
thorough knowledge esaslı bilgi
thorough measures kesin önlemler İsim
thorough presentation of a theme bir konunun tam olarak takdimi
thorough reform köklü reform
thorough training tam eğitim
thorough worker çalışkan işçi
criticize something in a very thorough way posasını çıkarmak Fiil
give a room a thorough cleaning odayı iyice temizlemek Fiil
have a thorough knowledge of sth bir şey hakkında tam bilgi sahibi olmak Fiil
have a thorough knowledge of sth bir iş hakkında tam bilgiye sahip olmak Fiil
make a thorough job of sth işi dört başı mamur bitirmek Fiil
make a thorough job of sth bir işi dört başı mamur bitirmek Fiil
receive thorough instruction in english tamamıyla İngilizce öğretim görmek Fiil
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
adjective. Exhaustively complete: a thorough search.
adjective. Painstakingly accurate or careful: thorough research.
adjective. Absolute; utter: a thorough pleasure.
preposition. Archaic Variant of through.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

13.03.2018 22:04