Başlıkları göster

İngilizce-Türkçe çeviri
İsim yörünge, mahrek, devingen bir cismin/merminin/roketin vb. izlediği yol/çizgi.
İsim, Geometri gezinge: bütün yüzeyleri/eğrileri aynı açı ile kesen eğri/yüzey
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
ballistic trajectory uçuş yörüngesi: belirli bir ilk hızla atılan güdümsüz merminin yerçekimi etkisi altında çizdiği yörünge.
trajectory chart yörünge haritası İsim
trajectory chart trenin rotalarını gösteren harita
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.

14.06.2018 14:15