Başlıkları göster

İngilizce-Türkçe çeviri
Sıfat öncesiz, hiç rastlanmamış, eşi/benzeri görülmemiş/işitilmemiş, yeni, denenmemiş.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce - İngilizce
adjective. Having no previous example: unprecedented economic growth.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

27.03.2018 19:57